• Verboden toegang onder 18 jaar.
  • Geen verkoop zonder geldige legitimatie (paspoort, rijbewijs, ID-kaart)(Bij vermoeden van ID-fraude doen wij direct aangifte bij de politie)
  • Geen alcohol of harddrugs meebrengen/gebruiken.
  • Geen handel in goederen binnen de zaak (heling)
  • Geen agressie of overlast veroorzaken.
  • Kopen vóór minderjarigen is strafbaar.
  • Bij ontdekken van vals geld doen wij direct aangifte bij de politie.
  • Bij grove overtredingen of meerdere waarschuwingen vragen wij een lokaalverbod aan bij de politie.Directie Hakuna Matata